Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym? | Drewnolandia

Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym?

konsultantka Ania
Anna, konsultant handlowy

+48 790 500 561

Blog

Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym?

Domki letniskowe w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie są uznawane za budynek mieszkalny. Domy letniskowe różnią się od budynków mieszkalnych ze względu na przeznaczenie i warunki budowy. Budowa domu letniskowego z reguły służy celom rekreacyjnym dla okresowego wypoczynku i może zostać wykonana bez pozwolenia. Zmiana przeznaczenia domku letniskowego wiąże się z wieloma obowiązkami wynikającymi z posiadania domu jednorodzinnego całorocznego.

Czym jest domek letniskowy?

Domek letniskowy to budynek, który powstał na terenie określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako działka na cele rekreacyjne. Dom letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej (BRI) powstają na działkach, które nie muszą być uzbrojone. W Świetle prawa celem postawienia takiej nieruchomości jest zamieszkanie czasowe, okazjonalne, letnie.

Jakie warunki musi spełniać domek letniskowy?

Warunki, które decydują o charakterze domu letniskowego, wynikają przede wszystkim z różnych przepisów określających takową zabudowę. Najważniejsze cechy określające zabudowę letniskową to m.in.:

  • od 2 stycznia 2022 r. metraż nieprzekraczający 70 m²
  • konieczność zabudowy parterowej lub wolnostojącej,
  • jeden domek letniskowy na każde 500 m² działki.

Czy domek letniskowy potrzebuje pozwolenia na budowę?

Od 2015 roku pozwolenie na postawienie budynku rekreacji indywidualnej nie jest wymagane. Należy jednak zgłosić planowaną budowę w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie miasta na prawach powiatu. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Należą do nich:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • odpowiednie szkice lub rysunki budowy.

Dom mieszkalny a domek letniskowy – czym się różnią?

Do budynków mieszkalnych zaliczamy budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

Domek letniskowy, w porównaniu z domem mieszkalnym, nie musi spełniać norm współczynnika przenikania ciepła, nie musi mieć samodzielnego dostępu do wody (jeśli poza działką jest ogólnodostępne źródło wody). Nie musi mieć również minimalnej wysokości pomieszczeń tak jak w przypadku domu całorocznego przewidzianego do stałego przebywania ludzi. Domek letniskowy nie wymaga również prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Czy domek letniskowy jest budynkiem mieszkalnym – procedura przekształcenia

Dom letniskowy można przekształcić w budynek mieszkalny poprzez ubieganie się o zmianę statusu, gdzie trzeba udowodnić, że budynek jest wykorzystywany całorocznie i służy celom mieszkaniowym. Możemy do potwierdzić poprzez zameldowanie mieszkańców, rachunki za opłaty, media lub wywóz śmieci.

Aby jednak dom rekreacyjny mógł zamienić się w mieszkalny, musi spełniać szereg wymagań - jego ściany muszą mieć co najmniej 250 cm, izolację termiczne muszą być odpowiednio grubsze, okna muszą być trzyszybowe, budynek musi także posiadać wiatrołap. Całość musi więc spełniać wszystkie wytyczne standardu WT2021 określające charakterystykę budynków mieszkalnych.

Zgłoszenie o zmianę funkcji zabudowy dokonuje się w wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego. Jeśli w ciągu 30 dni od zgłoszenia Starostwo nie wniesie sprzeciwu, jest to równoznaczne z zaakceptowaniem procedury przekształcenia. Organ administracji publicznej po zgłoszeniu oceni, czy zamierzony sposób użytkowania domu wybudowanego jako letniskowy prowadzi do zmiany warunków, o których mowa w art. 71 ust.1 Prawa budowlanego.

W przypadku działki, która nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, należy najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu.

Data dodania: 4 maja 2023