Jaki jest podatek od domku letniskowego? - Drewnolandia

Jaki jest podatek od domku letniskowego?

Mariusz, konsultant handlowy

+48 730 100 964

Blog

Podatek od domku letniskowego

Podatek od nieruchomości jest opłacany przez wszystkich właścicieli lokali oraz nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają między innymi budynki mieszkalne lub ich części. Ponieważ obiekt budowlany musi być trwale związany z gruntem, czyli wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mieć dach oraz fundamenty w postaci pali (w przypadku konstrukcji drewnianej) lub bloczków (w przypadku konstrukcji betonowych), domki letniskowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Warto jednak wspomnieć, że w Klasyfikacji Środków Trwałych nie ma definicji wprost odnoszącej się do domku letniskowego.

Czy podatek od domku letniskowego trzeba zgłosić?

W przypadku zakończenia budowy domku letniskowego osoba fizyczna zobowiązana jest zgłosić informację o nowej nieruchomości do właściwego organu podatkowego. Po złożeniu informacji IN-1 w urzędzie gminy lub miasta w ustawowym terminie, organ wyda odpowiednią decyzję dotyczącą stawki podatku od domku letniskowego.

Jaki jest podatek od domku letniskowego?

O wysokości podatku za domki letniskowe oprócz ewidencji gruntów decydują również takie czynniki jak parametry techniczne i faktyczny sposób użytkowania budynku. Kwestia właściwej kwalifikacji budynku przy opodatkowaniu jest niezwykle ważna, ponieważ budynki wypoczynkowe obowiązuje nawet 10-krotnie wyższa stawka, niż w przypadku budynków mieszkalnych. W zależności od ustalonej przez organ podatkowy stawki, podatek za domek letniskowy może wynieść między 70 groszy a 7,36 złotych za metr kwadratowy powierzchni.

Podatki od domu letniskowego – od czego zależą?

Ustalenie stawki podatkowej sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy budynek letniskowy zostanie uznany za budynek mieszkalny, czy niemieszkalny. Organy podatkowe, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, bardzo często odmawiają zaliczania zamieszkanych domów letniskowych do kategorii budynków mieszkalnych.

Jeśli domek letniskowy jest wykorzystywany wyłącznie dla celów rekreacyjnych, podatnik ma obowiązek opłacić nieruchomość według stawki dla budynków pozostałych, ponieważ nie służy do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Nawet jeśli domek faktycznie pełni funkcję budynku mieszkalnego, czyli stałego miejsca zamieszkania, aby zapłacić niższy podatek, konieczna może się okazać zmiana zapisów w ewidencji gruntów i budynków. Wynika to z faktu, że organy podatkowe nie są zobowiązane do przeprowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania, czy stopień zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jest wystarczający.

Domek letniskowy a brak klasyfikacji w ewidencji gruntów

W 2020 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny zostało zaprezentowane rozwiązanie w przypadku braku klasyfikacji budynku w ewidencji gruntów i budynków. Mianowicie różnicowanie budynków mieszkalnych od domków letniskowych powinno zostać oparte na ich dokumentacji architektoniczno-budowlanej. W skład tego wchodzą także decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje o dopuszczeniu budynku do użytkowania. NSA podkreślił tutaj, że organy podatkowe nie powinny opierać się wyłącznie na funkcji budynku letniskowego.

Data dodania: 14 lipca 2023