Czy można zameldować się w domku letniskowym?

Czy można zameldować się w domku letniskowym?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Zameldowanie w domku letniskowym

Proces zameldowania według Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest wyłącznie administracyjnym potwierdzeniem pobytu w danym miejscu i wskazuje na zamiar dłuższego pobytu. Prawa do meldunku nie można odmówić osobie, która na stałe przebywa w jakimś obiekcie. Jest to równoznaczne z potwierdzeniem, że zameldowanie w domku letniskowym jest jak najbardziej możliwe.

Zameldowanie w domku letniskowym

Domki letniskowe mają zróżnicowane konstrukcje, które mogą zapewnić nawet całoroczny, wygodny pobyt. Kwestia miejsca zameldowania w domku letniskowym przez wiele lat wzbudzała kontrowersje, jednak orzecznictwo sądów jest w większości przypadków pozytywne dla osób ubiegających się o zameldowanie.

Ustawa o ewidencji ludności przewiduje obowiązek meldunku najpóźniej w 30 dniu, licząc od daty przybycia do danego miejsca. Obowiązek dotyczy także zameldowania obywatela polskiego na pobyt czasowy.

Jak wygląda procedura zameldowania w domku letniskowym?

Otrzymana z urzędu zgoda na zameldowanie w budynku typowo rekreacyjnym wiąże się z identycznymi procedurami, jak w przypadku meldunku w domu jednorodzinnym. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku w postaci odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu.

W ramach internetowej procedury, osoba chcąca się zameldować, ale nie mająca prawnego tytułu do domku letniskowego, będzie musiała przedstawić skan oświadczenia właściciela lub najemcy, który potwierdzi pobyt. W takiej sytuacji wymagany jest także dokument zaświadczający o tytule prawnym osoby potwierdzającej pobyt.

Tradycyjna forma złożenia dokumentów zakłada jedynie podpis osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości na formularzu zgłoszenia zameldowania.

Czy czasowe zameldowanie jest możliwe w domku letniskowym?

Ustawa o ewidencji ludności wskazuje, że możliwe jest zarówno zameldowanie na pobyt stały, jak i czasowy. Zameldowanie czasowe w domku letniskowym jest możliwe, gdy dana osoba tylko tymczasowo przebywa w danej lokalizacji i nie ma zamiaru zmieniać adresu stałego pobytu. Za pojęciem pobytu czasowego w świetle polskiego prawa rozumie się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres przekraczający 3 miesiące.

Czy zameldowanie na działce rodzinnego ogrodu działkowego jest możliwe?

NSA wydał orzeczenie dotyczące zameldowania w rodzinnych ogrodach działkowych. Sąd uznał, że urząd nie powinien odmawiać zameldowania, nawet jeśli wnioskodawca przebywa w domku letniskowym na wspomnianej działce rodzinnego ogrodu działkowego. Organ właściwy nie może uzależnić oceny możliwości zameldowania wyłącznie w rozumieniu prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego.

Jedynym warunkiem zameldowania powinno być faktyczne zamieszkanie pod danym adresem oraz spełnienie wymogów formalnych. Zatem jeśli zastanawiasz się nad zameldowaniem na terenie rodzinnych ogródków działkowych, jest to jak najbardziej możliwe.

Czy można zamieszkać w domku letniskowym całorocznym?

W przypadku domów letniskowych całorocznych, jeśli budynek został przystosowany do pełnego funkcjonowania zimą, w świetle prawa takie miejscu może służyć do zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne będzie zapłacenie podatku, który dla budynków rekreacyjnych jest obciążony wysokimi kosztami w porównaniu do budynków mieszkalnych.

Data dodania: 14 lipca 2023