Jak wykonać fundament tradycyjny

Anna, konsultant handlowy

+48 790 500 561

Etapy wykonania fundamentu tradycyjnego

1. Wykop. Punktem wyjścia do wykonania fundamentów jest zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu i przygotowanie wykopu na głębokość oraz szerokość zgodną z wytycznymi zawartymi w projekcie. Wykopy zazwyczaj wykonuje się koparką, a następnie wyrównuje ręcznie.2. Zbrojenie. W celu zwiększenia odporności ław na pękanie podczas osiadania gruntu, dodatkowo zbroi się je podłużnie stalowymi prętami. Standardowe zbrojenie to zazwyczaj 4 pręty o średnicy 12 mm ze stali żebrowanej.3. Zalewanie ław. Do zalewania ław fundamentowych stosuje się najczęściej beton klasy minimum C16/20. Taki beton wymaga również zagęszczenia wibratorem ora wyrównania łatą. 4. Wznoszenie ścian fundamentowych. Podczas murowania należy dokładnie wypełniać wszystkie spoiny, stosując mocne cementowe zaprawy murarskie. W tym momencie możemy również wprowadzić do środka odpływy o raz przyłącza5. Izolacja przeciwwilgociowa. Po wymurowaniu ścian fundamentowych przechodzimy do ich izolacji od gruntu. Ma ona zapobiec podciągania wilgoci przez fundament, które może doprowadzić do ich pękania oraz zmniejszenia izolacyjności cieplnej.6. Uzupełnianie piaskiem. W tym etapie uzupełniamy przestrzeń między fundamentami piaskiem lub drobnym żwirem a następnie zagęszczamy, tak żeby zostawić 10-15 cm warstwę do zalania betonem na równo z poziomem ścian fundamentowych. 7. Zalewanie betonem. W przygotowanej warstwie układamy zbrojenie w postaci siatek zbrojeniowych, pamiętając o ich podparciu od spodu kawałkami betonu lub betonowymi kostkami. Możemy teraz wylać beton na równo z wysokością ściany fundamentowej. 8. Hydroizolacja. Ostatnim etapem jest pokrycie powierzchni fundamentu dysperbitem lub papą termozgrzewalną. Zabobiegnie to podciąganiu wilgoci przez legary podłogowe.Na tak przygotowanym fundamencie można stawiać domek. Data dodania: 25 marca 2020