Jak zgłosić domek

Łukasz, konsultant handlowy

+48 790 500 966

Poradnik

jak zgłosić domek

I. Jaki domek mogę zgłosić?

Bez pozwolenia na budowę postawić można dowolny domek letniskowy mieszczący się w poniższych normach:
- Do 35 m2 w obrysie przyziemia (okapy dachu nie są brane pod uwagę)
- Do wysokości ustalonej w MPZP
- Kąt dachu do 45 stopni
- Wolno stojący, parterowy

Sformułowanie "domek letniskowy" nie występuje w polskich przepisach, używamy więc nazwy budynek rekreacji indywidualnej. W przepisach nie sprecyzowano także definicji sformułowania "parterowy", dlatego w tym wypadku korzystamy z orzeczeń Sądów Administracyjnych. W myśl tychże orzeczeń, za parterowy uznajemy budynek posiadający jedną kondygnację.
Za drugą kondygnację uznaje się poddasze użytkowe, czyli takie przystosowane do stałego przebywania na nim osób. Jeżeli poddasze ma charakter nieużytkowy (jak antresola), domek uznajemy za parterowy. W tę definicję wpisuje się więc komplet domków do 35 m2 oferowanych przez firmę Drewnolandia.

I. Kiedy zgłaszać budowę domku?

Proces zgłoszenia rozpocząć należy od razu po ustaleniu szczegółów realizacji. Należy pamiętać, że proces zgłoszenia w określonych przypadkach (np. nie doniesienia na czas wszystkich potrzebnych dokumentów) może się wydłużyć.

III. Co będę potrzebował go zgłoszenia?

W celu dokonania zgłoszenia potrzebne mogą być następujące dokumenty:
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Mapę ewidencyjną ze Starostwa
- Szkice/rysunki dotyczące domku.

IV. Jak wygląda proces zgłoszenia?

Zgłoszenia budowy domku letniskowego dokonujemy w Starostwie Powiatowym. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny jest zarówno w samym Urzędzie jak i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie wymaga określenia zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu rozpoczęcia prac.

V. Jak długo będę czekać na zgodę?

Starostwo Powiatowe nie wydaje żadnego rodzaju zgody na budowę domku letniskowego. Zgoda następuje samoczynnie po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, jeżeli w tym czasie Urząd nie wniósł do zgłoszenia żadnego sprzeciwu. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać kompletu wymaganych dokumentów, Urząd wezwie do ich uzupełnienia. Kluczowe jest dokonanie tego we wskazanym przez Urząd terminie.Data dodania: 26 marca 2020