Instalacja elektryczna w naszych domkach

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Poradnik

Instalacja elektryczna w naszych domkach

Każda instalacja elektryczna, przed jej użytkowaniem, musi być zmierzona pod względem porażeniowym oraz pożarowym. Z przyczyn technicznych, nasza firma nie jest w stanie wykonywać niezbędnych pomiarów (często brak zasilania w energię elektryczną placu budowy, brak wkopanego kabla zasilającego, wykonywanie uziemienia na różnych terenach o różnej rezystywności gruntu, czego nie da się sztywno wycenić, czas wykonania przyłącza, koparka, kilka zakładów energetycznych na terenie całej Polski i różne klucze do wkładek w złączach, itp.). Dlatego wykonaną instalację elektryczną wewnętrzną trzeba przed załączeniem sprawdzić przez uprawnioną, niezależną od nas, osobę. Na podstawie sporządzonego protokołu, można ją dopiero wtedy użytkować. 

Nasza firma wykonuje tylko instalację wewnętrzną, bez przyłącza, uziemienia oraz pomiarów ochronnych. Na zewnątrz montujemy puszkę elektroinstalacyjną, do której trzeba się podłączyć z kablem przyłączeniowym 5-ciożyłowym. Instalatorzy sprawdzają tylko wykonaną instalację pod względem ciągłości obwodów. 

Na życzenie klienta możemy dodatkowo wykonać niezbędne pomiary elektryczne, ale przy zamówieniu trzeba wcześniej skonsultować wycenę i sprawy techniczne z naszym elektrykiem.

Opcja dodatkowa: "instalacja elektryczna" obejmuje instalację elektryczną w środku budynku o napięciu 230 v.

 

W jej skład wchodzi:

1. Skrzynka z zabezpieczeniami nadprądowymi i porażeniowymi

2. Rozprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej o przekroju 1,5mm oraz 2,5 mm (trójżyłowych) po całym domku do wybranych przez inwestora miejsc na ścianie i suficie, łącznie z białym montażem, czyli gniazdka i włączniki.

3. Rozprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej o przekroju 1,5mm oraz 2,5 mm (trójżyłowych) po całym domku do wybranych przez inwestora miejsc na ścianie i suficie, łącznie z białym montażem czyli gniazdka i włączniki.

Jeśli nie była zamówiona opcja obicia boazerią ścian, instalacja elektryczna (przewody, kostki itp) jest widoczna. Nie dotyczy to domków z instalacją elektryczną oraz dociepleniem w standardzie. 

5. Każdy model domku ma swoją ustaloną odgórnie cenę instalacji elektrycznej oraz ilość punktów  tej instalacji. Poniżej zamieszczamy odnośnik do przykładowego rozmieszczenia punktów elektrycznych w przykładowym modelu domku, na tej podstawie mogą Państwo podjąć decyzję o ilości punktów elektrycznych w zamawianej konstrukcji. Nie ma możliwości zamówienia dodatkowych punktów elektrycznych podczas montażu domku, ewentualne zwiększenie zakresu zamówionej instalacji możliwe jest najpóźniej na 7 dni przed terminem budowy.

Przykład rozmieszczenia punktów elektrycznych

 Przewód zasilający należy doprowadzić do fundamentu przy samej jego krawędzi i po zakończeniu budowy wpiąć do zewnętrznej puszki, która montujemy jak na zdjęciach poniżej. Dzięki temu rozwiązaniu zasilanie do domku można podłączyć w dowolnym momencie po zakończeniu budowy bez konieczności otwierania ścian/podłogi wewnątrz domku.

elektryczne

instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna nie obejmuje:

1. Wykonania przyłącza do domku w postaci np robót ziemnych. (patrz punkt 2. powyżej)

2. Wykonania instalacji pod punkty zasilania trójfazowego. Punkt zasilania trójfazowego można zamówić za dodatkową, skontaktuj się z opiekunem handlowy w sprawie wyceny takiej usługi.

3. Wykonania w domku instalacji przewodów antenowych, internetowych i innych.

4. Wykonania przyłącza do domku w postaci robót napowietrznych (np od słupa do uchwytu na ścianie domku)

5. Montażu anten TV SAT, dekoderów i lamp zewnętrznychPoniżej schemat montażu instalacji w ruszcie:

instrukacja elektryczna 1


instrukacja elektryczna 2


UWAGA! Oferta na wykonanie instalacji elektrycznej nie uwzględnia wykonywania pomiarów ochronnych i odbiorczych. Pomiary na impedancję pętli zwarcia wykonuje się po wcześniejszym podłączeniu do prądu (podłączenie zasilania leży po stronie inwestora). Pomiary te wykonuje się pod napięciem. 

Data dodania: 18 października 2018