Budowa domku letniskowego na działce rolnej - zasady

Budowa domku letniskowego na działce rolnej

Łukasz, konsultant handlowy

+48 790 500 966

Blog

Budowa domku letniskowego na działce rolnej

Posiadasz działkę rolną lub planujesz jej zakup i chciałbyś postawić domek letniskowy na tym terenie? Procedury dotyczące jego budowy są znacznie mniej skomplikowane niż w przypadku domu mieszkalnego. Po spełnieniu wszystkich określonych warunków domek letniskowy na działce rolnej jest to jak najbardziej możliwy.

Czym jest działka rolna i kto może ją kupić?

Gruntem rolnym określa się obszary, które zostały skategoryzowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Budynek mieszkalny na działce rolnej może postawić rolnik, gdy powstanie jednocześnie budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, tworząc tzw. zabudowę zagrodową.

Osoba niebędąca rolnikiem może kupić działkę rolną, jeśli jej powierzchnia jest mniejsza niż 0,3 ha. Również każdy osoba może zakupić działkę do 1 ha. Jeśli z kolei nie zajmujesz się rolą i planujesz zakup działki rolnej powyżej hektara, uzyskanie terenu będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zgody przez KOWR. Ważna jest także klasa gruntu. Domek rekreacyjny można więc postawić wyłącznie na gruntach niższej klasy (IV, V, VI). Te wyższej klasy (I, II, III) pozwalają natomiast na budowę domu gospodarczego lub narzędziowego.

Jak wygląda budowa domku letniskowego na działce rolnej wobec planu zagospodarowania przestrzennego?

Planowany budynek i lokalizacją muszą przestrzegać określonych przepisów. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który musi dopuścić zabudowę rekreacyjną. Jeśli teren jest objęty planem, ale nie dopuszczono w nim możliwości zabudowy rekreacyjnej, aby móc kontynuować budowę domku letniskowego, konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia działki rolnej na działkę rekreacyjną.

W przypadku braku opracowanego planu na działce rolnej niezbędne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy na działce rolnej można postawić domek do 35 m²?

Do tej pory bez uzyskania pozwolenia możliwe było wybudowanie domku letniskowego o maksymalnej powierzchni 35 m². Od 3 stycznia 2022 r., czyli po nowelizacji przepisów prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postawienie domku letniskowego na podstawie zgłoszenia jest możliwe do 70 m².

Czy na działce rolnej można postawić domek letniskowy bez pozwolenia?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego domki letniskowe zaliczają się pod budynek rekreacji indywidualnej, dlatego formalności towarzyszące budowie domku są znacznie skrócone. Oprócz wcześniej wspomnianej wielkości, zwolnienie z uzyskania pozwolenia jest możliwe w przypadku:

  • maksymalnie jednego budynku na każde 500 m² działki,
  • budynku wolnostojącego i parterowego (za kondygnację nie uznaje się antresoli i poddasza nieużytkowego).

Jak wygląda budowa domku letniskowego w 2022 roku?

Chociaż domki letniskowe nie potrzebują pozwolenia na budowę do 70 m², na działce rolnej domek letniskowy wymaga zgłoszenia inwestycji przed rozpoczęciem prac do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Aby wybudować domek letniskowy na działce rolnej, należy wcześniej wypełnić formularz, w którym powinniśmy wskazać rodzaj, zakres, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych. Do formularza trzeba dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanego. Może zajść również potrzeba przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub szkicu i rysunku obiektu.

Data dodania: 4 maja 2023