Nagrody, godła, wyróżnienia

Łukasz, konsultant handlowy

+48 790 500 966

Blog

Nagrody, godła, wyróżnienia

Na przestrzeni lat wyróżniono nas w wielu rozmaitych plebiscytach oraz rankingach. Z kilku z nich jako producent domków letniskowych jesteśmy szczególnie dumni, dlatego zachęcamy do bliższego poznania bliższych szczegółów na ich temat.

Stowarzyszenie domy drewniane - organizacja istniejąca od 2003 roku, zrzeszająca najlepszych producentów domów drewnianych zarówno z Polski jak i zagranicy, działających wspólnie na rzecz rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce, jako rozwiązania nie tylko solidnego i szybkiego w realizacji ale także najbardziej przyjaznego dla środowiska.

Jakość Roku - certyfikat przyznawany przez Europejską Organizację Jakości reprezentowaną przez kapitułę złożoną z autorytetów w dziedzinie inżynierii oraz pracowników naukowych renomowanych Politechnik. Organizowany przez fundację Qualitas, certyfikat promuje najlepsze projakościowe rozwiązania dostępne w danej dziedzinie i jako jedyny w Polsce otrzymał honorowy patronat European Organization For Quality z siedzibą w Brukseli.

Laur Konsumenta - wyróżnienie ważne dla nas o tyle, że przyznane nam przez samych klientów. Otrzymanie godła następuje na drodze ogólnopolskiego plebiscytu dotyczącego konkretnej kategorii produktów, a przeprowadzanego na grupie minimum 1000 respondentów.

Polski Producent - godło potwierdzające udział w bazie rodzimych producentów oraz ich produktów. Obejmuje wyłącznie firmy wytwarzające swój asortyment na terenie Polski, bez posiłkowania się importem z Azji, zatem zatrzymującym cały kapitał w obrębie kraju.

Data dodania: 23 stycznia 2019