Czy domek letniskowy wymaga warunków zabudowy?

Czy domek letniskowy wymaga warunków zabudowy?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Czy domek letniskowy wymaga warunków zabudowy?

Od 2015 r. Prawo budowlane zwalnia z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę budynków rekreacji indywidualnej, które są parterowymi wolnostojącymi nieruchomościami do 70m². Jest to równoznaczne z brakiem wymogu posiadania decyzji o warunkach zabudowy. Zamiar budowy domku letniskowego wystarczy wcześniej zgłosić w urzędzie gminy. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak wnieść sprzeciw w ciągu 21 dni.

Kiedy konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy?

Informacje o budowie obiektu budowlanego na działce znajdują się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Co w przypadku braku planu miejscowego? Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, ponieważ w Polsce zaledwie 30% terenów jest objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Według „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” jeśli budynek rekreacji indywidualnej będzie większy niż 70m², przed wybudowaniem miejsca okresowego wypoczynku należy uzyskać pozwolenie na budowę, a tym samym decyzję o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy – domek letniskowy w świetle prawa

Według ustawy dotyczącej zagospodarowania terenu, aby wystarczyło samo zgłoszenie budowy budynku rekreacji indywidualnej, domki letniskowe nie mogą przekroczyć 70m2 powierzchni zabudowy. Taka wielkość nie wymaga warunków zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy również dopilnować, aby liczba obiektów na działce nie przekroczyła jednego domku na każde 500 m² powierzchni.

Domek letniskowy a warunki zabudowy – wystąpienie o zmianę decyzji

Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzja o warunkach zabudowy może zostać zmieniona niezależnie od czasu, jaki upłynął od jej wydania. Wniosek o zmianę warunków zabudowy należy złożyć do urzędu gminy, czyli organu, który wydał pierwotną decyzję. We wniosku konieczne jest podanie danych wnioskodawcy, pełnomocnika oraz inwestycji.

Kodeks postępowania administracyjnego zaznacza jednak, że przedstawione organom administracyjnym dokumenty muszą przedstawiać konkretne argumenty.

Domek letniskowy – warunki zabudowy bez konieczności zmiany?

Warunków zabudowy nie trzeba zmieniać w jednym przypadku – gdy działka zostanie odrolniona, a następnie ustanowiony zostanie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Po zakończeniu wszystkich procedur i ustanowieniu decyzji organ, który wydał wcześniej warunki zabudowy, musi stwierdzić ich wygaśnięcie.

Oczywiście budowa domku letniskowego na działce rolnej jest możliwa po spełnieniu wszystkich wcześniejszych warunków, w tym konkretnej granicy najbliższej działki budowlanej (50m²).

Data dodania: 14 lipca 2023