Czy na każdej działce można postawić domek do 35m2?

Czy na każdej działce można postawić domek do 35m2?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Czy na każdej działce można postawić domek do 35m2

Nie na każdej działce można postawić domki letniskowe. O tym, na jakim terenie możliwe będzie postawienie domku rekreacyjnego, decyduje jej statut, który określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Domek letniskowy do 70m2, tak samo jak budynek mieszkalny jednorodzinny, jest możliwy do postawienia bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie.

Gdzie można wybudować domek letniskowy?

Przed przystąpieniem do budowy domku letniskowego należy sprawdzić, czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli działka ma plan miejscowy, w ustaleniach są zawarte informacje o przeznaczeniu terenu oraz wymaganiach wobec planowanej na nim zabudowy. Żaden sposób wykonywania robót budowlanych nie może być sprzeczny z przepisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli plan nie obejmuje działki, przed postawieniem domku letniskowego konieczne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Czy na każdej działce można postawić domek do 35m2 bez odrolnienia?

Na działce rolnej możliwe jest postawienie domku letniskowego do 35m2, jeśli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza zabudowę zagrodową, a w szczególności budynki gospodarcze, inwentarskie i mieszkalne. Przepisy jednak nie definiują precyzyjnie zabudowy zagrodowej, a jedynie wskazują, że obiekt powinien być związany z pracą rolników.

Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi, czy na działce rolnej domek letniskowy może postawić osoba, która nie jest rolnikiem. Aby mieć pewność, że wszystkie wymagania prawne zostały spełnione, najlepszym rozwiązaniem jest ubieganie się o zmianę przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną lub rekreacyjną.

Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej pod budowę domku letniskowego?

Prawo budowlane nie określa, jaka jest minimalna powierzchnia działki pod budowę domku letniskowego. Jedyną minimalną powierzchnię działki budowlanej może narzucić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Należy również mieć na uwadze, że postawienie domku rekreacyjnego na zgłoszenie może zostać zrealizowane tylko wtedy, kiedy liczba obiektów na działce nie przekracza jednego domku na każde 500m2 powierzchni działki.

Czy na każdej działce można postawić domek do 35m2 bez pozwolenia na budowę?

Według Prawa budowlanego pozwolenie na budowę nie jest wymagane, jeśli domek letniskowy jest wolno stojącym, parterowym budynkiem rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2, powyżej 35m2, ale nie więcej niż 70m2. Domek musi być również przeznaczony wyłącznie do okresowego wypoczynku, a rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może przekroczyć 6 metrów, natomiast wysięg wsporników może wynieść do 2 metrów.

Powierzchnia 70m2 odnosi się do powierzchni zabudowy działki, nie do łącznej powierzchni powstałego budynku. Z tego względu domek letniskowy z poddaszem oraz tarasem o łącznej powierzchni do 90m2 również nie wymaga pozwolenia na budowę.

Data dodania: 4 sierpnia 2023