Czy domek letniskowy to gospodarstwo domowe?

Czy domek letniskowy to gospodarstwo domowe?

Łukasz, konsultant handlowy

+48 790 500 966

Blog

Czy domek letniskowy to gospodarstwo domowe

W przypadku domków letniskowych, chociaż wymaga się stosunkowo mało formalności, a sama budowa domu letniskowego jest szybka, sprawy związane z uznaniem budowli za gospodarstwo domowe nie jest już wcale tak proste. Domek letniskowy będzie gospodarstwem domowym tylko wtedy, kiedy zostanie przekształcony w domek letniskowy całoroczny. Domy letniskowe wyłącznie rekreacyjne nie są gospodarstwem domowym.

Czym jest domek letniskowy?

Według art. 29 pkt 2 Prawa Budowlanego dom letniskowy to wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, rozumiany jako budynek przeznaczony do sezonowego wypoczynku. Z ustawy jasno wynika, że budynek nie jest pierwotnie przeznaczony do zamieszkania stałego, a jedynie czasowego pobytu.

Jeśli domki letniskowe ma powstać bez pozwolenia na budowę, musi spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim musi to być parterowy budynek wolnostojący, a liczba domków na działce nie powinna być większa niż jeden na 500 m². Budowa domku letniskowego nie może również przekroczyć 70 m². Natomiast to, ile kosztuje budowa domku letniskowego, jest uwarunkowane od konstrukcji, powierzchni oraz wyposażenia.

Czym jest gospodarstwo domowe?

Najprościej mówiąc, gospodarstwem domowym jest zespół osób, które wspólnie mieszkają i się utrzymują. Osoba, która utrzymuje się samodzielnie, również tworzy gospodarstwo, jednak jest ono nazywane jednoosobowym gospodarstwem domowym. Z wyjątkiem gospodarstwa jednoosobowego i wieloosobowego, czyli więcej niż dwuosobowego, GUS wyróżnia także gospodarstwo rodzinne i nierodzinne.

Osoby obce, które zamieszkują tę samą nieruchomość, nie tworzą jednego wspólnego gospodarstwa domowego, o ile każda z nich utrzymuje się samodzielnie.

Czy domki letniskowe to nieruchomości zamieszkałe?

Drewniany domek letniskowy, jak również każdy inny typ domku letniskowego, z reguły nie jest nieruchomością zamieszkałą. Jak z samej nazwy wynika, budynki są przede wszystkim przeznaczone do celów rekreacyjnych. Domek letniskowy można jednak przekształcić w domek całoroczny, czyli budynek mieszkalny.

Aby dom letniskowy stał się domem mieszkalnym, konieczne będzie złożenie dokumentów i wniosków do Starostwa Powiatowego. Jeśli budynek uzyska zgodę na zmianę, trzeba będzie go przebudować, aby spełniał wszystkie cechy domu mieszkalnego.

Czy dom letniskowy po przekształceniu w dom mieszkalny będzie gospodarstwem domowym?

Domy rekreacyjne i domy mieszkalne różnią się przeznaczeniem, jednak po pełnym przekształceniu, domek letniskowy nabiera takich samych cech jak dom całoroczny. Jest to równoznaczne z przekształceniem domu letniskowego w gospodarstwo domowe.

Aby nieruchomość stała się gospodarstwem domowym, trzeba przede wszystkim dostosować parametry techniczne do przepisów oraz odpowiednio wyposażyć budynek w niezbędne instalacje. W domku letniskowym nie ma obowiązku wyposażenia budynku w instalację grzewcze, jednak w przypadku budynku mieszkalnego jest ona koniecznością. Wszystkie te czynności są niezbędne, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie zaspokojenie wspólnych oraz indywidualnych potrzeb członków budynku, czyli jednej z najważniejszych cech charakteryzujących gospodarstwa domowe.

Przed przekształceniem domu letniskowego należy sprawdzić, czy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zezwala na taką czynność.

Data dodania: 14 lipca 2023