W celu lepszego działania serwisu ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Rozumiem
facebook

Jak dokonać zgłoszenia na domek do 35 m2?

Jak dokonać zgłoszenia na domek do 35 m2?

Jak dokonać zgłoszenia na domek do 35 m2?

Drewnolandia
Komentarze: 2

Domki do 35 m2 mają tę zaletę, że można je budować na samo zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pełnego pozwolenia na budowę. Jakie jednak warunki musi spełniać domek? Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia zgłoszenia? Jak wygląda cały proces? I ile to wszystko trwa? Zapraszamy do naszego praktycznego poradnika!

Spis treści:

I. Jaki domek mogę zgłosić?

II. Kiedy zgłaszać budowę domku?

III. Co będę potrzebował do zgłoszenia?

IV. Jak wygląda proces zgłoszenia?

V. Jak długo będę czekać na zgodę?

 

 

I. Jaki domek mogę zgłosić?

Bez pozwolenia na budowę postawić można dowolny domek letniskowy mieszczący się w poniższych normach:

- Do 35 m2 w obrysie przyziemia (okapy dachu nie są brane pod uwagę)

- Do 5 metrów wysokości

- Kąt dachu do 45 stopni

- Wolno stojący, parterowy

 

Sformułowanie "domek letniskowy" nie występuje w polskich przepisach, używamy więc nazwy budynek rekreacji indywidualnej. W przepisach nie sprecyzowano także definicji sformułowania "parterowy", dlatego w tym wypadku korzystamy z orzeczeń Sądów Administracyjnych. W myśl tychże orzeczeń, za parterowy uznajemy budynek posiadający jedną kondygnację. Za drugą kondygnację uznaje się poddasze użytkowe, czyli takie przystosowane do stałego przebywania na nim osób. Jeżeli poddasze ma charakter nieużytkowy (jak antresola), domek uznajemy za parterowy.

 

W tę definicję wpisuje się więc komplet domków do 35 m2 oferowanych przez firmę Drewnolandia.

 

 

II. Kiedy zgłaszać budowę domku?

Proces zgłoszenia rozpocząć należy od razu po ustaleniu szczegółów realizacji. Należy pamiętać, że proces zgłoszenia w określonych przypadkach (np. nie doniesienia na czas wszystkich potrzebnych dokumentów) może się wydłużyć.

 

 

III. Co będę potrzebował go zgłoszenia?

W celu dokonania zgłoszenia potrzebne mogą być następujące dokumenty:

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Decyzja o warunkach zabudowany i zagospodarowania terenu

- Szkice/rysunki dotyczące domku, które dostarczy firma Drewnolandia

 

 

IV. Jak wygląda proces zgłoszenia?

Zgłoszenia budowy domku letniskowego dokonujemy w Starostwie Powiatowym. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny jest zarówno w samym Urzędzie jak i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie wymaga określenia zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu rozpoczęcia prac.

 

 

V. Jak długo będę czekać na zgodę?

 

Starostwo Powiatowe nie wydaje żadnego rodzaju zgody na budowę domku letniskowego. Zgoda następuje samoczynnie po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, jeżeli w tym czasie Urząd nie wniósł do zgłoszenia żadnego sprzeciwu. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać kompletu wymaganych dokumentów, Urząd wezwie do ich uzupełnienia. Kluczowe jest dokonanie tego we wskazanym przez 

Komentarze (2)

  1. Witam. Mam ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Formalnie nie jest to moja Własność . Ponoszę tylko koszty użytkowania. Jak się to ma od strony prawnej z kim podpisać umowę dzierżawy? Jak postawię ten domek letniskowy a przy wyborach / co 4 lata / zmieni się zarząd i komuś przyjdzie ochota mnie wypowiedzieć korzystanie z ogródka i go przejąć . Jak się zabezpieczyć pozdrawiam Bogdan

  2. Coś Wam ucięło ostatni akapittekstu , chyba chodzi o termin wyznaczone przez Starostwo? Na jakiej podstawie antresola uznawana jest że ma charakter nieużytkowy? Kiedy natomiast poddasze będzie miało taki charakter?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Michał Halbiniak, prowadzący firmę pod nazwą DREWOLANDIA Michał Halbiniak, gm. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: . Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Centrum wiedzy